Kursy maturalne - Matura 2023

uczeń

Kurs matura podstawowa Kurs matura rozszerzona

zegar

45 zajęć po 90 min.

liczydlo

290 zł /m-c

Egzaminy próbne

Poziom B2-C1

 

DLA KOGO?

plakatKursy są przeznaczone dla osób przygotowujących się do podstawowej bądź rozszerzonej matury z języka angielskiego w roku szkolnym 2022/23. Osoby  chcące wziąć udział w kursie zobowiązane są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej oraz napisania testu sprawdzającego ich poziom znajomości języka w momencie zapisu. Pozwala nam to a na utworzenie jednolitych grup pod kątem biegłości językowej oraz uzyskanie odpowiedniej dynamiki pracy i jak najlepszych postępów w nauce. Zajęcia odbywają się w małych grupach (6-12 osób)

Podczas egzaminu Matura 2022 wszyscy uczniowie A-Z Szkoły Językowej uzyskali wyniki przekraczające 90% możliwych do uzyskania punktów z matury rozszerzonej z języka angielskiego.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA KURSU:

Zajęcia prowadzone są od września do kwietnia i odbywają się w siedzibie Szkoły A-Z, przy ulicy Kruczkowskiego 28 w Świdniku. W trakcie tego okresu planowo przeprowadzanych jest 90 spotkań w formie czterech 45-minutowych spotkań w tygodniu (120 godzin lekcyjnych). Godziny odbywania zajęć są ustalane wspólnie z uczestnikami kursu, podczas spotkań na początku roku szkolnego.

PRZEBIEG KURSU/METODY NAUCZANIA:

Podstawą funkcjonowania kursu jest wnikliwe zdiagnozowanie poziomu wiedzy uczestników i uzupełnienie ewentualnych braków. Kurs podzielony jest na sekcje, w podczas których dotychczas zdobyta wiedza z języka angielskiego jest powtarzana, uzupełniania i usystematyzowywana. Kurs kładzie nacisk na wykonywanie zadań maturalnych sprawdzających rozumienie ze słuchu, formowanie autonomicznych wypowiedzi, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz pisania krótkich oraz długich form pisemnych, jak również znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych. Dobór materiałów do pracy jest zgodny z aktualnym programem nauczania wyznaczonym przez MEN, tak by opanowywane były te wiadomości i umiejętności, które zawierają się w wymaganiach egzaminacyjnych CKE. Dodatkowo podczas kursu uczestnicy otrzymują wszechstronne informacje o formie i przebiegu egzaminu maturalnego, poznają strategie egzaminacyjne pozwalające efektywnie planować swój czas w trakcie egzaminu, dobierać odpowiednie techniki w przypadku różnych typów zadań oraz radzić sobie ze stresem. W trakcie kursu postępy uczestników są systematycznie sprawdzane poprzez kartkówki, testy oraz maturalne egzaminy próbne.

PROWADZĄCY

Kursy będą prowadzone przez doświadczonych nauczycieli z wieloletnim stażem.

ZAPISY

Chęć wzięcia udziału w próbnych zajęciach we wrześniu można zgłosić:

tel. 665 711 516

Formularz

mailowo: jarekdmo@gmail.com 

    *uzupełnij tylko, jesli rodzeństwo ucznia również uczy się w A-Z Szkole Językowej