Kurs CAMBRIDGE

zegar

66 zajęć po 45 min.

Zajęcia w szkole ucznia

liczydlo

132 zł /m-c

20 zł / lekcja

1320 zł / rok

uczeń

klasy 2-8

Poziom A1-A2

 
 

DLA KOGO?

kurs_ podstawowy

Kurs dla dzieci z klas 2-8. Grupy liczące od 7-12 uczniów.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA KURSU:

Zajęcia prowadzone są od września do czerwca  i odbywają się  na terenie szkoły podstawowej, do której uczęszcza dziecko. Godziny odbywania zajęć są ustalane indywidualnie z każdą grupą tak, aby o ile to możliwe, odbywały się bezpośrednio po lub przed zajęciami szkolnymi. W trakcie tego okresu planowo przeprowadzanych jest 66 jednostek lekcyjnych w formie dwóch 45-minutowych spotkań w tygodniu.

KOSZT KURSU:

Cena kursu podstawowego wynosi 1320 zł rocznie. Uczestnicy opłacają kurs w ratach miesięcznych, semestralnych bądź za rok z góry. Dodatkowo oferujemy zniżki dla rodzeństwa w wysokości 10 % dla każdej kolejnej, zapisanej do szkoły osoby z najbliższej rodziny oraz rabaty na podręczniki (podręcznik gratis przy wpłacie za cały kurs z góry. Uczestnik może zrezygnować z kursu na koniec dowolnego miesiąca.

PRZEBIEG KURSU:

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom edukacyjnym nawiązaliśmy współpracę z jednym z największych ośrodków propagujących brytyjską kulturę i język w Polsce – British Council. Kierując się wytycznymi ośrodka zdecydowaliśmy w ramach współpracy przygotowywać naszych uczniów do serii egzaminów certyfikatowych. Egzaminy Młodzi Adepci Angielskiego (ang. Young English Learners) przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych pozwalają im na oswojenie się z poszczególnymi typami zadań oraz uwrażliwiają na różnorodne formy przekazywania informacji. Rozpoczynając od egzaminu STARTERS (pre A1), gdzie  sprawdzane są podstawowe umiejętności z zakresu słuchania, czytania, pisania i mówienia, a następnie poprzez kolejne egzaminy, MOVER (A1) i FLYERS (A2), pomagamy naszym uczniom nabrać pewności siebie i przyzwyczajamy ich do wyzwań jakie czekają ich w przyszłości w postaci egzaminów kończących poszczególne etapy edukacyjne w szkołach państwowych. W kolejnych latach nauki nasi uczniowie osiągają sukcesy w egzaminach z języka angielskiego oraz jako laureaci konkursów i olimpiad językowych.

METODY NAUCZANIA:

Na przestrzeni roku szkolnego prowadzimy stałe monitorowanie pracy na lekcji i odrabiania prac domowych uwzględniających rozwój umiejętności uczniów w mówieniu, pisaniu, czytaniu i słuchaniu. Rodzicom zapewniamy wgląd w wyniki uczniów poprzez zestawienia ocen wysyłane w formie powiadomień e-mail. Uczestnictwo w zajęciach wspomaga naukę języka na obowiązkowych lekcjach szkolnych, pozwalając dzieciom na nabieranie pewności siebie w użyciu języka oraz dostrzeżenia przydatności nauki w życiu codziennym. Poza klasycznymi pomocami naukowymi jak podręcznik i materiały audio wykorzystujemy tablice interaktywne, gry karciane i planszowe, karty pracy z logicznymi łamigłówkami językowymi, rekwizyty przy odgrywaniu scenek oraz rzeczywiste przedmioty, co pozwala na dodatkowe utrwalenie poznanych zwrotów i słówek.

Klasy 1 : zintegrowany rozwój 4 sprawności językowych.

Klasa 2-3 : przygotowanie do egzaminu Cambridge English Starters (poziom Pre-A1)

Klasa 4-5 : przygotowanie do egzaminu Cambridge English Movers (poziom A1)

Klasa 6-7 : przygotowanie do egzaminu Cambridge English Flyers (poziom A2) 

Klasa 8 : przygotowanie do egzaminu Ósmoklasisty (poziom A2/A2+) 

ZAPISY:

tel. 665 711 516

mailowo: jarekdmo@gmail.com