Kursy zaawansowany języka angielskiego

zegar

66 zajęć po 90 min.

1 zajęcia / 40 zł

liczydlo

290 zł /m-c

uczeń

Młodzież oraz studenci

certyfikat

Ceryfkaty CAE, CPE, Matura rozszerzona

Poziom C1-C2

 

 

DLA KOGO?

kurs zaawansowanyPodstawy grup stanowią uczniowie, którzy z powodzeniem zakończyli wcześniejsze etapy nauki (poziomy do B2) w A-Z Szkole Językowej. Każda nowo dołączająca osoba odbywa rozmowę kwalifikacyjną oraz pisze test, które w przypadku pozytywnego wyniku dają możliwość uczestnictwa w kursie.  Zajęcia odbywają się w małych grupach (6-12 osób). Pozwala nam to a na utworzenie jednolitych grup oraz uzyskanie odpowiedniej dynamiki pracy i jak najlepszych postępów w nauce.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA KURSU:

Zajęcia prowadzone są od września do czerwca  i odbywają się w siedzibie Szkoły A-Z, przy ulicy Piłsudskiego 28 w Świdniku. W trakcie tego okresu planowo przeprowadzanych jest 70 jednostek lekcyjnych w formie dwóch 90-minutowych spotkań w tygodniu. Godziny odbywania zajęć są ustalane wspólnie z uczniami podczas spotkań na początku roku szkolnego.

CENA:

Cena kursu wynosi 2900 zł rocznie. Uczestnicy opłacają kurs w ratach miesięcznych, semestralnych bądź jednorazowo. Dodatkowo oferujemy zniżki dla rodzeństwa w wysokości 10 % dla każdej kolejnej, zapisanej do szkoły osoby z najbliższej rodziny oraz rabaty na podręczniki (podręcznik gratis przy wpłacie za cały kurs z góry. Uczestnik może zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego trwania bez konieczności opłacania pozostałych zajęć.

PRZEBIEG KURSU/METODY NAUCZANIA:

W trakcie kursu zaawansowanego włączamy “5-ty bieg”. W maksymalny sposób intensyfikujemy pracę nad językiem i skupiamy się na jego szczegółowych aspektach. Program nauczania zakłada maksymalny rozwój umiejętności komunikacyjnych w oparciu o odgrywanie ról, uczestniczenie w panelach dyskusyjnych oraz tworzenie autonomicznych wypowiedzi na szereg różnorodnych, czasami nietypowych i zaskakujących tematów. Dodatkowo kładziemy nacisk na regularne ćwiczenia zagadnień gramatycznych oraz rozwijanie umiejętności czytania i tworzenia dłuższych i bardziej złożonych form pisemnych. W trakcie kursu uczniowie stale pracują w oparciu o techniki egzaminacyjne właściwe dla egzaminów certyfikatowych CAE oraz CPE. Na przestrzeni kursu prowadzimy stałe monitorowanie pracy i postępów w formie kartkówek, testów, ewaluacji wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, a także przeprowadzania próbnych egzaminów certyfikatowych. Uczestnicy kursu korzystają z podręczników renomowanych wydawnictw jak i specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych. Za odpowiedni poziom oraz intensywność pracy  odpowiedzialni są współpracujący z nami od lat wysoce wykwalifikowani lektorzy, których profesjonalizm i skuteczność owocują blisko 100% zdawalnością egzaminów Cambridge oraz osiąganymi przez uczestników kursu wynikami matur z rozszerzonego języka angielskiego na poziomie każdorazowo przekraczającym 90%.

EGZAMINY CAMBRIDGE ORAZ PLAN ROZWOJU JĘZYKOWEGO

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom edukacyjnym oraz oczekiwaniom rynku pracy nawiązaliśmy współpracę z jednym z największych ośrodków propagujących Brytyjską kulturę i język w Polsce – British Council. Kierując się wytycznymi ośrodka zdecydowaliśmy w ramach współpracy przygotowywać naszych uczniów do serii egzaminów certyfikatowych już od najmłodszych lat. Do tej pory nasi uczniowie podchodzili do egzaminów z serii Młodzi Adepci Angielskiego (ang. Young English Learners) przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych oraz egzaminów PET (B1) i FCE (B2). Pozwoliło im to na zapoznanie i oswojenie się z technikami właściwymi dla egzaminów certyfikatowych, i stanowi podstawę do dalszego rozwoju. W kolejnych etapach nauki nie przestajemy podnosić poprzeczki i przygotowujemy naszych słuchaczy do certyfikatu CAE (poziom C1) oraz CPE (poziom C2) uprawniającego do nauczania języka angielskiego. Egzaminy Cambridge pozwalają na uzyskanie certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego i są honorowane przez 15 000 instytucji na całym świecie, wśród których znajdują się międzynarodowe korporacje, uczelnie wyższe i instytucje rządowe.

ZAPISY

Chęć wzięcia udziału w próbnych zajęciach można zgłosić:

tel. 665 711 516

mailowo: jarekdmo@gmail.com