Kurs średnio zaawansowany języka angielskiego

zegar

66 zajęć po 60 min.

liczydlo

178 zł /m-c

uczeń

Uczniowie szkół średnich

certyfikat

Poziom B1-B2 (Certyfikaty PET, FCE)

 

 

DLA KOGO?

kurs średniozaawansowany

Podstawę grup stanowią uczniowie, którzy z powodzeniem zakończyli wcześniejsze etapy nauki (poziomy do A2) w A-Z Szkole Językowej. Każdy nowo dołączający pisze test poziomujący, którego wynik decyduje o przyjęciu do danej grupy. 

MIEJSCE I CZAS TRWANIA KURSU:

Zajęcia prowadzone są od września do czerwca  i odbywają się w siedzibie A-Z Szkoły Językowej, przy ulicy Piłsudskiego 28 w Świdniku. W trakcie tego okresu planowo przeprowadzanych jest 66 jednostek lekcyjnych w formie dwóch 60-minutowych  spotkań w tygodniu. Godziny odbywania zajęć są ustalane wspólnie z uczniami podczas spotkań na początku roku szkolnego.

CENA:

Cena kursu dla młodzieży wynosi 1780 zł rocznie. Uczestnicy opłacają kurs w ratach miesięcznych, semestralnych bądź jednorazowo. Dodatkowo oferujemy zniżki dla rodzeństwa w wysokości 10 % dla każdej kolejnej, zapisanej do szkoły osoby z najbliższej rodziny oraz rabaty na podręczniki (podręcznik gratis przy wpłacie za cały kurs z góry. Uczestnik może zrezygnować z kursu na koniec dowolnego miesiąca.

PRZEBIEG KURSU/METODY NAUCZANIA:

W pracy z uczniami tworzymy warunki do tego, aby język angielski stawał się dominującym narzędziem komunikacji podczas prowadzonych zajęć.  Przed naszymi uczniami stawiamy nowe wyzwania i aranżujemy sytuacje w których właściwe użycie języka stanowi klucz do ich rozwiązania.

Podczas kolejnych etapów zajęć systematyzujemy dotychczas zdobytą przez uczniów wiedzę oraz wprowadzamy nowe zagadnienia gramatyczne, poszerzamy zakres słownictwa  oraz zwiększamy różnorodność form ćwiczeń.

Poza starannym doborem podręczników renomowanych wydawnictw brytyjskich, do każdych zajęć przygotowujemy szczegółowo opracowany plan lekcji będący kombinacją wielu aktywności rozwijających wszystkie cztery sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie. Pozwala nam to odpowiednio przygotować naszych uczniów zarówno do egzaminów szkolnych (Egzamin Gimnazjalny, Matura), jak i zewnętrznych (PET, FCE). Aby zachęcić naszych uczniów do pracy w domu i do aktywnego korzystania z języka poza klasą szkolną udostępniamy naszym uczniom nowoczesne ćwiczenia on-line. Dodatkowo na przestrzeni roku szkolnego prowadzimy stałe monitorowanie pracy na lekcji i odrabiania prac domowych czego efektem jest regularnie wystawianie ocen cząstkowych uwzględniających rozwój umiejętności uczniów w mówieniu, pisaniu, czytaniu i słuchaniu. Wszystkim opiekunom zapewniamy wgląd do wyników uczniów poprzez comiesięczne zestawienia ocen wysyłane w formie powiadomień e-mail. Staramy się maksymalnie wykorzystać potencjał naszych uczniów, więc podczas naszej pracy zwracamy uwagę, aby uczestnictwo w zajęciach wspomagało naukę języka na obowiązkowych zajęciach szkolnych, pozwalając dzieciom na nabieranie pewności siebie w użyciu języka oraz dostrzeżenia przydatności nauki w życiu codziennym.

EGZAMINY CAMBRIDGE ORAZ PLAN ROZWOJU JĘZYKOWEGO

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom edukacyjnym oraz oczekiwaniom rynku pracy nawiązaliśmy współpracę z jednym z największych ośrodków propagujących brytyjską kulturę i język w Polsce – British Council. Kierując się wytycznymi ośrodka zdecydowaliśmy, w ramach współpracy, przygotowywać naszych uczniów do serii egzaminów certyfikatowych, już od najmłodszych lat. Nasi uczniowie podchodzą do egzaminów z serii Młodzi Adepci Angielskiego (ang. Young English Learners) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych. Pozwala im to na zapoznanie i oswojenie się z technikami właściwymi dla egzaminów certyfikatowych, i stanowi podstawę do dalszego rozwoju. Kolejnym etapem, realizowanym podczas kursu dla młodzieży, jest przygotowanie ich do wewnętrznych egzaminów szkolnych oraz egzaminów certyfikowanych. Naszą pracę rozpoczynamy od przygotowania uczniów do egzaminu PET (poziom B1), którego wymagania są tożsame z kryteriami rozszerzonego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Kolejnym krokiem jest przygotowanie do egzaminu FCE (poziom B2) będącego odpowiednikiem rozszerzonej matury. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż nasi uczniowie osiągają sporo sukcesów edukacyjnych na wspomnianych poziomach. Wielu z nich dostaje się do klas o profilu językowym, są laureatami konkursów i olimpiad językowych, natomiast wśród osób podchodzących do egzaminów certyfikatowych możemy pochwalić się ich niemal 100% zdawalnością. W kolejnych etapach nauki nie przestajemy podnosić poprzeczki i przygotowujemy naszych słuchaczy do certyfikatu CAE (poziom C1) oraz CPE (poziom C2) uprawniającego do nauczania języka angielskiego. Egzaminy Cambridge pozwalają na uzyskanie certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego i są honorowane przez 15 000 instytucji na całym świecie, wśród których znajdują się międzynarodowe korporacje, uczelnie wyższe i instytucje rządowe.

Klasy 7-8 (bądź 2 gimnazjum): przygotowanie do egzaminu Cambridge English PET (poziom B1 odpowiednim egzaminu gimnazjalnego)

Klasa 1 Liceum (bądź 3 gimnazjum): wstępne przygotowanie do egzaminu Cambridge English FCE (poziom B2 – odpowiednik rozszerzonej matury z języka angielskiego)

Klasy 2-4 Liceum (kurs zaawansowany): przygotowanie do egzaminów Cambridge English CAE (C1) oraz CPE (C2)

ZAPISY

Chęć wzięcia udziału w próbnych zajęciach we wrześniu można zgłosić:

tel. 665 711 516

mailowo: jarekdmo@gmail.com