“Sukcesy Szkoły to sukcesy naszych uczniów.”

Dzięki wytrwałej i systematycznej pracy naszych uczniów oraz właściwemu przygotowaniu i zaangażowaniu lektorów zespołu A-Z Szkoły Językowej możemy z dumą zaprezentować Państwu listę osiągnięć oraz sukcesów jakie na przestrzeni ostatnich lat zdobyli uczniowie oraz absolwenci A-Z Szkoły Językowej. Nasi podopieczni są laureatami olimpiad oraz wielu konkursów językowych – szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych i wojewódzkich – i choć oficjalnie reprezentują swoje szkoły podstawowe, gimnazja czy licea – to sami potwierdzają, że nauka w A-Z Szkole Językowej w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do ich sukcesów.

 

 • 5 z 26 finalistów w konkursie Angielski na 6
 • 11 z 12 zdających naszych uczniów dostało się do klasy angielskiej w Gimnazjum nr 3 po napisaniu trudnego egzaminu
 • Karol Kuterek został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
 • Karol Kuterek zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „English ACE”
 • Aleksandra Machowska zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Fox”
 • Alicja Śmigowska, Katarzyna Bogdańska, Adam Kimak i Karol Kuterek zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego „Click-on Maniac”
 • Karol Kuterek, Adam Kimak oraz Aleksandra Samborska zajęli kolejno I, II i III miejsce w X Powiatowym konkursie „Mistrz Ortografii Angielskiej”
 • Magdalena Żuchnik oraz Katarzyna Kowalczyk zajęły kolejno I i II miejsce w I Powiatowym Konkursie Językowym „Body Idioms”
 • Karol Kuterek oraz Adam Kimak zostali laureatami Kuratoryjnego Konkursu Języka Angielskiego, dzięki czemu zostaną przyjęci do dobrowolnie wybranego liceum w województwie
 • Kolejne 2 osoby, po zdaniu egzaminu Advanced, dołączyły do grona ponad 100 naszych uczniów, którzy zdali z nami egzaminy certyfikatowe Uniwersytetu Cambridge (FC, CAE, CPE)
 • 9 z 26 finalistów w konkursie „Angielski na 6”, dla najlepszych anglistów ze szkół podstawowych w Świdniku to uczniowie naszej szkoły, a w tym zdobywca I miejsca
 • 3 naszych uczniów dostało się do klasy z rozszerzonym językiem angielskim w Gimnazjum nr 3, jak laureaci konkursu „Angielski na 6”
 • Katarzyna Kowalczyk została laureatką Kuratoryjnego Konkursu Języka Angielskiego, dzięki czemu zostanie przyjęta do dobrowolnie wybranego liceum w województwie
 • Kolejne osoby, po zdaniu egzaminu Advanced, dołączyły do grona ponad 100 naszych uczniów, którzy zdali z nami egzaminy certyfikatowe Uniwersytetu Cambridge (FC, CAE, CPE)
 • 5 z 26 finalistów w konkursie Angielski na 6
 • 11 z 12 uczniów dostało się do klasy angielskiej w Gimnazjum nr 3 po napisaniu trudnego egzaminu
 • Karol Kuterek został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
 • Karol Kuterek zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „English ACE”
 • Aleksandra Machowska zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Fox”
 • Alicja Śmigowska, Katarzyna Bogdańska, Adam Kimak i Karol Kuterek zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego „Click-on maniac”
 • Karol Kuterek, Adam Kimak oraz Aleksandra Samborska zajęli kolejno I, II i III miejsce w X Powiatowym konkursie „Mistrz Ortografii Angielskiej”
 • Magdalena Żuchnik oraz Katarzyna Kowalczyk zajęły kolejno I i II miejsce w I Powiatowym Konkursie Językowym „Body Idioms”
 • Karol Kuterek oraz Adam Kimak zostali laureatami Kuratoryjnego Konkursu Języka Angielskiego, dzięki czemu zostaną przyjęci do dobrowolnie wybranego liceum w województwie
 • Kolejne 2 osoby, po zdaniu egzaminu Advanced, dołączyły do grona ponad 100 naszych uczniów, którzy zdali z nami egzaminy certyfikatowe Uniwersytetu,Cambridge (FC, CAE, CPE
 • 9 z 26 finalistów w konkursie „Angielski na 6”, dla najlepszych anglistów ze szkół podstawowych w Świdniku to uczniowie naszej szkoły, a w tym zdobywca I miejsca
 • 3 naszych uczniów dostało się do klasy z rozszerzonym językiem angielskim w Gimnazjum nr 3, jak laureaci konkursu „Angielski na 6”
 • Katarzyna Kowalczyk został laureatką Kuratoryjnego Konkursu Języka Angielskiego, dzięki czemu zostanie przyjęta do dobrowolnie wybranego liceum w województwie
 • Kolejna osoba, po zdaniu egzaminu Advanced, dołączyły do grona ponad 100 naszych uczniów, którzy zdali z nami egzaminy certyfikatowe Uniwersytetu Cambridge (FC, CAE, CPE)2009
 • Wśród 24 laureatów konkursu „Angielski na 6” znalazło się 7 naszych uczniów, w tym zdobywca I miejsca
 • W „Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjów”, w której powiat świdnicki i łęczyński miały 6 laureatów, 5 z nich to uczniowie naszej szkoły
 • 15 osób po zdaniu egzaminów Cambridge FCE i CAE  dołączyło do grona ponad 100 naszych uczniów, którzy zdali egzaminy certyfikowane Uniwersytetu Cambridge (FC, CAE, CPE)
 • 3 finalistów i 1 laureat w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum
 • I i II miejsce w konkursie Angielski na 6 oraz 7 na 18 finalistów
 • kolejne 3 osoby, po zdaniu egzaminu FC na oceny A i B, dołączyły do grona ponad 100 uczniów, którzy zdali egzaminy certyfikowane Uniwersytetu Cambridge (FC, CAE, CPE)

Wśród 24 laureatów konkursu „Angielski na 6” znalazło się 7 naszych uczniów, w tym zdobywca I miejsca:

 • W „Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjów”, w której powiat świdnicki i łęczyński miały 6 laureatów, 5 z nich to uczniowie naszej szkoły
 • 15 osób po zdaniu egzaminów Cambridge FCE i CAE dołączyło do grona ponad 100 naszych uczniów, którzy zdali egzaminy certyfikowane Uniwersytetu Cambridge (FC, CAE, CPE)
 • 3 finalistów i 1 laureat w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum
 • I i II miejsce w konkursie Angielski na 6 oraz 7 na 18 finalistów
 • kolejne 3 osoby, po zdaniu egzaminu FC na oceny A i B, dołączyły do grona ponad 100 uczniów, którzy zdali egzaminy certyfikowane Uniwersytetu Cambridge (FC, CAE, CPE)