Osiągnięcia

“Sukcesy Szkoły to sukcesy naszych uczniów.”

Dzięki wytrwałej i systematycznej pracy naszych uczniów oraz właściwemu przygotowaniu i zaangażowaniu lektorów zespołu A-Z Szkoły Językowej możemy z dumą zaprezentować Państwu listę osiągnięć oraz sukcesów jakie na przestrzeni ostatnich lat zdobyli uczniowie oraz absolwenci A-Z Szkoły Językowej. Nasi podopieczni są laureatami olimpiad oraz wielu konkursów językowych – szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych i wojewódzkich – i choć oficjalnie reprezentują swoje szkoły podstawowe, gimnazja czy licea – to sami potwierdzają, że nauka w A-Z Szkole Językowej w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do ich sukcesów.