EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Kurs EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

zegar

50 zajęć po 60 min.

liczydlo

1 zajęcia = 18 zł
(50 x 18 zł = 900 zł)

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych anglistów

Egzaminy próbne

 
 

 

KILA SŁÓW O EGZAMINIE:

Egzamin Ósmoklasisty z języka angielskiego zostanie przeprowadzony 17.04.2018 i będzie obejmował materiał realizowany w klasach I-VIII szkoły podstawowej. 

Poziom egzaminu będzie zbliżony do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (A2+/B1). W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte (zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie), jak i otwarte (uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma, napisanie własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej, podsumowanie tekstu, transformacja oraz tłumaczenia zdań). 40% zadań będzie mieć formę otwartą, a więc niepolegającą na wyborze z podanych opcji. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały umiejętność rozumienia tekstu, pisania, reagowania i rozumienia ze słuchu.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów i pomimo, iż nie jest określony minimalny wynik, a co za tym idzie, egzaminu nie można nie zdać, jego wyniki będą brane podczas rekrutacji do szkół średnich w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie przewyższać liczbę miejsc w danej szkole.

CENA, MIEJSCE I CZAS TRWANIA KURSU:

Zajęcia prowadzone są od września do kwietnia  i odbywają się w siedzibie A-Z Szkoły Językowej, przy ulicy Kruczkowskiego 28 w Świdniku. W trakcie tego okresu planowo przeprowadzanych jest 50 jednostek lekcyjnych w formie dwóch 60-minutowych spotkań w tygodniu. Godziny odbywania zajęć są ustalane wspólnie z uczniami podczas spotkań na początku roku szkolnego.

CENA:

Cena całego kursu wynosi 900 zł (50 lekcji x 18 zł). Możliwa jest płatność w 8 ratach, bądź jednorazowo. Zajęcia prowadzone są od września do kwietnia i odbywają się w siedzibie Szkoły A-Z, przy ulicy Piłsudskiego 28 w Świdniku. W trakcie tego okresu planowo przeprowadzanych jest 50 spotkań w formie dwóch 60-minutowych spotkań w tygodniu. Godziny odbywania zajęć są ustalane wspólnie z uczestnikami kursu, podczas spotkań na początku roku szkolnego.

PRZEBIEG KURSU:

W trakcie trwania kursu jego uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności w zakresie znajomości środków i funkcji językowych, rozumienia, tworzenia i reagowania na wypowiedzi, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych.

Program zajęć będzie obejmował szereg etapów mających na celu jak najpełniejsze przygotowanie uczestników do podejścia do egzaminu:

  1. Zapoznanie uczniów ze specyfiką egzaminu, strukturą arkusza i formułą zadań.
  2. Przedstawienie niezbędnej teorii wymagającej powtórzenia przed egzaminem, przeprowadzenie testu diagnostycznego oraz ustalenie punkty wyjścia do przygotowań egzaminacyjnych,
  3. Praca nad zestawami zadań egzaminacyjnych oraz nauka strategii ich rozwiązywania.
  4. Przeprowadzenie testów próbnych oraz indywidualne omówienie wyników.

W trakcie trwania kursu jego uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności w zakresie znajomości środków i funkcji językowych, rozumienia, tworzenia i reagowania na wypowiedzi, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych.

ZAPISY

Chęć wzięcia udziału w próbnych zajęciach we wrześniu można zgłosić:

tel. 665 711 516

mailowo: jarekdmo@gmail.com